พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(22 ธันวาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ประชุมคณะกรรมการสภาทนายความฯ ครั้งที่ 12/2566 โดยมี ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างสภาทนายความกับกระทรวงยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ หนี้บัตรเครดิต หนี้ที่เกิดจากการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือถึงการขับเคลื่อนในการออกกฎหมายที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เช่น การเตรียมออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ในเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนด้วย

#ประชาชนประชาชาติ