พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ประชาชาติ” แนะรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปีใหม่

(2 มกราคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนตรี บุญจรัส คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ

ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาชาติ และ ที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

“ปีใหม่นี้ ไปเที่ยวไหนดี..?”

แม้ปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยจะทยอยฟื้นตัวได้ แต่ต้องใช้เวลา โดยคาดว่าเศรษฐกิจกลับสู่ระดับก่อน COVID-19 ได้ใน ปี2566 ทั้งนี้ การฟื้นตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักที่ต้องใช้ในการฟื้นตัวนาน อาทิ กลุ่มท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งมีการจ้างงานสูงกว่า 10 ล้านคน อาจต้องใช้เวลา 4-5 ปี กว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาเข้าใกล้ระดับก่อนการระบาด ซึ่งจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุด ภาคธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อได้ยากขึ้น รวมถึงบางส่วนที่มีหนี้เดิมค้างชำระอยู่ อาจมีข้อจำกัดในการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงที่ยังไม่สามารถประเมินรายได้และกระแสเงินสดได้ ภาครัฐจึงควรให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

หากภาครัฐ มีการดำเนินการมีมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จะสามารถช่วยดึงดูดกระตุ้นให้ผู้บริโภคกล้าที่จะจับจ่ายมากขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินเกิดขึ้นจในระบบ ก็จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ก้าวพ้นจากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด -19 ได้ ครับ

#ประชาชนประชาชาติ