พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ซูการ์โน” เผย กมธ. การกระจายอำนาจ ชูวาระ เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ

           (วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565) ห้องประชุมกรรมาธิการ N 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ว่า นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 83 ว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณา ในวันนี้ มีวาระการพิจารณา เรื่อง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยเชิญ ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนกลุ่ม We’re all voters : เลือกผู้ว่าฯ ทั่วประเทศต้องเกิดขึ้นจริง เข้าร่วมประชุม โดยทางกลุ่ม We’re all voters : เลือกผู้ว่าฯ ทั่วประเทศต้องเกิดขึ้นจริง มีข้อเสนอ อาทิ 1) ผลักดันให้การรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ และรัฐสภา 2) ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตอำนาจและการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

       “ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ มีมติให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และ คณะกรรมาธิการฯ จะจัดให้มีการสัมมนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายซูการ์โน มะทา กล่าว