พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(26 กรกฎาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิ 18 พฤษภารำลึก (May 18 Memorial Foundation) ที่มาศึกษาประเด็นทางสังคมการเมืองไทย ในกิจกรรม “วิทยาลัย 18 พฤษภาคมสำหรับนักกิจกรรมประชาสังคม” นำโดย ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นาย ดนย์ ทาเจริญศักดิ์ นักวิชาการอิสระ มูลนิธิศักยภาพชุมชน ทั้งนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้กล่าวต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา เป็นสมัยที่ 2 รวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ การปกครอง และทิศทางในระบอบประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการจัดระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ ที่มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาเกาหลีใต้ให้เป็นประเทศที่ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในโอกาสนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และนายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ จังหวัดยะลา ในฐานะผู้แทนพรรคประชาชาติ ได้ร่วมเดินทางมาให้การต้อนรับคณะมูลนิธิ 18 พฤษภาด้วย และมี นายอับดุลเราะมัน มอลอ เป็นผู้กล่าวบรรยายสรุป ก่อนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

#ประชาชนประชาชาติ