พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(25 มีนาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก สวนสาธารณะเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ร่วมเวทีดีเบตประชันวิสัยทัศน์ “เลือกตั้ง’66 อนาคตประเทศไทย”

จัดโดยเครือเนชั่น โดยมีพรรคการเมืองต่าง ๆ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชันวิสัยทัศน์กว่า 10 พรรค มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 5,000 คน และมีประชาชนที่สนับสนุนพรรคประชาชาติจำนวนมากต่างเปล่งเสียงเชียร์ สนับสนุน และให้กำลังใจ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง อย่างกึกก้อง พร้อมกับการโบกสะบัดธงของพรรคประชาชาติ โดยประชาชนจำนวนมากเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ พันตำรวจเอก ทวี ได้เดินลงเวทีมาทักทายและกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนพรรคประชาชาติบริเวณด้านล่างเวทีก่อนกลับขึ้นเวทีดีเบตด้วย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล Nation TV และเผยแพร่สัญญาณสดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์พร้อมกัน

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวบนเวทีดีเบตประชันวิสัยทัศน์ “เลือกตั้ง’66 อนาคตประเทศไทย : เปิดเวทีภาคใต้ พบแม่ทัพพรรคการเมือง กับนโยบายกินได้” ว่า พรรคประชาชาติ ให้ความสำคัญกับประชาชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้องให้เกียรติ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เราจะแก้ปัญหาที่คน คำพูดไม่สำคัญเท่ากับการกระทำ การกระทำก็ไม่สำคัญ เท่ากับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 5จังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดยากจนที่สุด จะเลือกของเก่า ให้ยากจนต่อไปหรือ การบริหารประเทศ ต้องไม่นำประชาชนไว้ข้างหลัง โดยเรามีนโยบาย ที่จะสร้างประชาธิปไตยให้ชุมชน คืนสิทธิ์ คืนอำนาจให้ประชาชน โดยโอนงบประมาณส่วนกลาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องแก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนเป็นผู้ร่าง ให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินทำกิน เราจะเป็นพรรคการเมืองที่จะเริ่มต้น ปฏิรูปที่ดิน ครัวเรือนเกษตรกรต้องมีที่ดินอย่างน้อย 20 ไร่ เมื่อไม่มีกฎหมายภาษีที่ดินที่ชัดเจน ทำให้คนบางคนกักตุนที่ดิน แต่คนจำนวนมากกลับไม่มีที่ดิน 

“พรรคประชาชาติได้ แก้กฎหมายป่าไม้และที่ดิน ใครที่บุกรุกที่ประชาชน ประชาชนต้องได้รับคืน พรรคประชาชาติได้สนอแก้พรบ.อุทยาน พรบ.ป่าสงวน  เราจะมีสวัสดิการไปสร้างคน เพื่อให้คนไปสร้างสังคม ไปสร้างชาติ  เด็กในครรภ์ต้องได้ 4,500 บาท ให้เด็กได้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ต่อข้อคำถามที่สอบถามว่า พรรคท่านมีนโยบายพัฒนาเมืองภาคใต้ให้มีศักยภาพการค้า การท่องเที่ยว คมนาคม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างไร ? พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า การพัฒนาดีที่ต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ก่อน เพราะที่ผ่านมาหากมีโครงการไหนจะลงไปในพื้นที่ มักจะถูกชาวบ้านออกมาต่อต้าน ยอมรับว่าสงขลา หรือหาดใหญ่คือประตู่สู่การท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องพัฒนาให้เร็ว รัฐบาลต้องกล้ากระจายอำนาจให้ท้องถิ่นในการคิดและลงมือทำด้วยตัวเอง ซึ่งทะเลสาบสงขลาก็ยังมีปัญหามานานเชื่อว่าต้องเร่งพัฒนาอย่างจริงจังเสียที

คำถาม ท่านมีแผนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของคนภาคใต้อย่างไร ? พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ดีเบตว่า วิธีแก้คือนำประเทศไปสู่รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ตั้งแต่ 0-7 ปี และในครรภ์มารดา ควรจะมีสวัสดิการถ้วนหน้า 4,500 บาท เรียนฟรีถึงปริญญาตรี โดยต้องปรับโครงสร้างหนี้กยศ.ใหม่โดยการล้างหนี้กยศ. และต้องมีบำนาญถ้วนหน้าผู้สูงอายุพรรคเราคือพรรคแรกแต่ถูกพล.อ.ประยุทธ์ ขวางไว้เสียก่อน  

จากนั้น ตัวแทนพรรคการเมืองทั้ง 10 ท่าน ได้ผลัดกันตอบคำถาม ทำไมคนภาคใต้ และคนสงขลา ต้องเลือกพรรคของท่าน ? พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวว่า “ใกล้ถึงเวลาจุดเปลี่ยนศตวรรษได้แล้ว พรรคประชาชาติจะเข้ามาแก้ปัญหาความยากจนทันที หากรัฐสวัสดิการเกิดขึ้นเราจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งให้ประชาชนภาคใต้ได้ ต้องกล้าใช้ภาษามาลายูเป็นภาษาราชการในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้ได้”

#ประชาชนประชาชาติ