พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี” หารือ “อาจารย์ลอย” วิศวกรระดับโลก เยือนไทย ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ-การเมืองไทย

      (วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565) ผู้สื่อข่าว รายงานจาก โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ว่า เมื่อเวลา 14.00น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ , นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย , นายไชยพล เดชตระกูล คณะทำงานยุทธศาสตร์หาเสียงการเลือกตั้ง พรรคประชาชาติ ให้การต้อนรับ อาจารย์ลอย ชุนพงษ์ทอง วิศวกรระดับโลก

    ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการ แห่งราชบัณฑิตยสภา เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาที่ประเทศไทย โดยหารือในประเด็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ มีอาจารย์อภัสรา สิมาทอง และ อาจารย์มานพ สีเหลือง จากสถาบันเยลโล่การบัญชี สถาบันให้คำปรึกษาทางกฏหมาย และการวางแผนภาษี และระบบบัญชี ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย โดยใช้เวลาหารือ กว่า 2 ชั่วโมง ก่อนเดินทางกลับ ในเวลา 16.00น.