พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ(ทนายแวยูแฮ) โฆษกพรรคฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส เขต5 ได้รับเกียรติเชิญร่วมงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ในพื้นที่ ซึ่งมีหลายพื้นที่ๆได้จัดกิจกรรม ถึงแม้ว่าในพื้นที่จะมีอากาศร้อน แต่ทุกคนก็ร่วมไม้ร่วมมือทำให้การจัดงานผ่านไปอย่างลุล่วงได้ดี
และปิดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ จัดโดยเทศบาลบาเจาะ “สำคัญเหนือกว่าผลการแข่งขัน คือ มิตรภาพ ความเป็นพี่น้อง มีโอกาสพบปะ และสร้างความสามัคคีตนในชุมชน” สส.กมลศักดิ์ กล่าว