พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ว่า นางสาวธนัญญรัชช์ เศรษฐาธิรัชฎ์ คณะทำงานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคประชาชาติ ในฐานะ ตัวแทน พรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายไชยพล เดชตระกูล คณะทำงานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคประชาชาติ และ นายพิทยบรรณ ว่องปรีชา เดินทางมาร่วม เดินทางมาร่วมเวทีการนำเสรอในหัวข้อ นโยบายพรรคการเมืองที่มีต่อการแก้ไขปัญหาประมงทะเลของพรรคการเมือง จัดโดย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โดยมีแกนนำและตัวแทนพรรคการเมืองต่าง ๆ รวมถึงสมาชิกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอย่างคึกคัก โดย นางสาวธนัญญรัชช์ เศรษฐาธิรัชฎ์ เปิดเผยว่า ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาโดยตลอด เพื่อช่วยเหลือชาวประมง เมื่อเจอข้อบังคับของ IUU Fishing ทำให้เรือประมงนอกน่านน้ำทุกลำต้องกลับเข้าฝั่งไทย จึงมีเสียงเรียกร้องให้รัฐเร่งหาแนวทางแก้ไข จึงต้องการให้รัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้ หันกลับมาหาแนวทางที่ชัดเจนต่อไป

นางสาวธนัญญรัชช์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พรรคประชาชาติ มีนโยบายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ทำอาชีพประมง ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย นำโดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาประมง และขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องเยียวยา ฟื้นฟูอาชีพประมงในทุกมิติ มีการจัดตั้งกองทุนประมงเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งต้องพัฒนาการประมงในมิติที่เกี่ยวข้องกับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การเจรจาเรื่องความร่วมมือทางการประมงในภูมิภาคอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย ไม่ใช่เพียงแต่การแก้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องดำเนินการในทุกมิติ ครบถ้วนรอบด้าน ที่ผ่านมา พรรคประชาชาติ มีส่วนร่วมในการแก้ไขบทลงโทษ และค่าปรับ ใน 2 มาตรา ทั้งเรื่อง ค่าปรับประมงชายฝั่ง เรื่องใบอนุญาต และค่าปรับการประมงนอกน่านน้ำ จาก พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 มาตรา 30 ที่มีอัตราโทษสูงสุด 30 ล้านบาท ในมาตรา 15 ลดลงเหลือ ค่าปรับ 5,000-1,000,000.- บาท และเรื่องการดัดแปลงเครื่องมือประมง ในมาตรา 132 ที่มี 4 ช่วงปรับ พรรคประชาชาติ ได้ร่วมแก้ไขข้อกฎหมายในมาตรา 16 ค่าปรับ 5,000-1,000,000.- บาท รวมถึงต้องมีการกระจายอำนาจความยุติธรรม สิทธิ์ ความเสมอภาคของการเป็นมนุษย์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับชาวประมงอย่างยั่งยืนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคการเมืองต่าง ๆ ในเวลา 17.30น. ทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือข้อมูลความความเดือดร้อนของชาวประมง กรณีเรือประมงพาณิชย์ถูกดำเนินคดีจากการทำการประมงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จำนวน 15 คดี เรือจำนวน 27 ลำ ให้กับพรรคประชาชาติ ถึง พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ โดยมี นางสาวธนัญญรัชช์ เศรษฐาธิรัชฎ์ , นายไชยพล เดชตระกูล คณะทำงานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคประชาชาติ และ นายพิทยบรรณ ว่องปรีชา เป็นผู้รับมอบ

#ประชาชนประชาชาติ