พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้กล่าวถึง การที่จะมีการเปิดประชุมสภา และจะมีการเลือกประธานสภา ฯ ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยระบุว่าทั้งพรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย ได้ยืนยัน โดยกับ 8 พรรคผู้บริหารของพรรค ว่า ในเรื่องประธานสภาฯ ทั้ง 2 พรรค ยืนยัน ก่อนจะถึงมีการประชุมวันที่ 2 ซึ่งจะประชุมในวันอาทิตย์ ทุกอย่างจะจบด้วยดี ในครั้งนี้ 8 พรรค ที่เรารวมกัน เราได้ถึง 312 เสียง ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของ ส.ส. ที่จะบริหารประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ ทั้ง พรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล ที่เป็นพรรคที่มีจำนวน ส.ส. ก้าวไกลมีมากกว่า 10 ท่าน แค่ 2 พรรค รวมกัน ก็เป็นเสียงส่วนใหญ่แล้ว เราจะผูกพันและร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นของประชาชนมาบริหารประเทศ เมื่อ 2 พรรค รวมกันก็เกิน พรรคประชาชาติ และพรรคอื่นที่รวมกันเป็น 8 พรรคก็จะเข้าร่วมในการเป็นรัฐบาล

ตอนนี้เชื่อมั่นว่า การเริ่มมีประธานสภาฯ การมีนายกรัฐมนตรี เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง เรายืนยันว่า 8 พรรค จะสนับสนุนคุณพิธาฯ เป็นนายกฯ เราเชื่อว่า มติมหาชนครั้งนี้ต้องการเปลี่ยนรัฐบาล ให้ประเทศดีขึ้น

#ประชาชนประชาชาติ