พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี สอดส่อง” เยี่ยมชมการดำเนินงาน เรือนจำชั่วคราวทุ่งเขน พัฒนาเป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

(3 ธันวาคม 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อม นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษก พรรคประชาชาติ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เดินทางมาที่ เรือนจำชั่วคราวทุ่งเขน  ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานในการพัฒนาให้เป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยมี นายวิชาญ ศรีวิเศษ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี นายศักดา ทาทองดี ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง, นายกิติพงษ์  บัวสุข ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง, นายสืบศักดิ์  ชิณวงค์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน, นายชวิศ  น้อยสน เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน และ นายวิทยา สถาพร เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน ร่วมให้การต้อนรับ

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง และคณะ ได้ลงไปตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรและบริการ เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาพื้นที่เรือนจำ/ทัณฑสถานให้ดำเนินการในลักษณะเรือนจำแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงาน “ทุ่งเขน ฟาร์ม” ซึ่งเป็นฐานการฝึกวิชาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ ซึ่งปัจจุบัน เรือนจำชั่วคราวทุ่งเขน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เรือนจำชั่วคราวทุ่งเขน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันบำบัดฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำและทัณฑสถาน ตั้งแต่การให้การศึกษา การอบรมพัฒนาจิตใจ การฝึกทักษะอาชีพ ไปจนถึงการแนะแนวการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้มีความรู้ติดตัว เป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ สามารถนำไปประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้

#ประชาชนประชาชาติ