พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี” นำเดินออกกำลังกายการกุศล รณรงค์ประชาชนดูแลสุขภาพ-ส่งเสริมโรงเรียนตาดีกาปัตตานี

(วันที่ 4 กันยายน 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ว่า เมื่อเวลา 06.00น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ , นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และ สมาชิกกลุ่มรักษ์สุขภาพ ลุ่มน้ําตานี ผู้นำท้องถิ่น นายกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำศาสนา และประชาชนที่สนใจในพื้นที่ กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมเดินย้อนรอยประวัติศาสตร์ “SATU KAN UMMAH“ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ โดยมีระยะทางเดินจากบ้านพงสตา หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอยะรัง ไปยังบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 ระยะทางรวมกว่า 3 กิโลเมตร โดยมีประชาชนขอถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกตลอดเส้นทางที่เดินผ่าน

ทั้งนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ยังได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม โดยกล่าวกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมว่า “วันนี้ ได้มาร่วมกิจกรรมของตาดีกาที่ยืนหยัดในเรื่องคำสอนทางศาสนา เราถือว่าการพัฒนามนุษย์สำคัญที่สุด เราสามารถเปลี่ยนจากคนที่ไม่มีความรู้ เป็นคนที่มีความรู้ จากคนไม่มีอารยธรรม ให้เป็นคนมีอารยธรรม มีศาสนาได้ กิจกรรมของตาดีกาเริ่มส่งเสริมจริยธรรมตั้งแต่วัยเด็ก การเรียนอะไรโดยไม่มีความรู้ บางทีสร้างความเสียหายกับสังคม ทางออกของจังหวัดชายแดนใต้ คือ เราต้องใช้การศึกษา ใช้ตาดีกาในการพัฒนาคน พรรคประชาชาติ จะมุ่งที่การสร้างคน เราต้องมุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพ”

ทางด้าน นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเป็นเส้นทางเดินผ่านพื้นที่จัดกิจกรรมงานการกุศลจัดหาทุนการศึกษาของโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ด้วย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนตาดีกาและการศึกษาของประชาชนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง และคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อลงพื้นที่พบปะประชาชนต่อไป

#ประชาชนประชาชาติ