พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(8 เมษายน 2567) มื่อช่วงค่ำวานนี้ (วันที่ 7 เมษายน 2567 พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจโทพัฒนวุธ อังคะนาวิน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปร่วมพิธีละศีลอด “รอมฎอนสัมพันธ์” ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน
ภายในงานดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงยุติธรรม ได้กล่าวเปิดพิธีฯ โดยเน้นย้ำความสำคัญของเดือนรอมฎอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงนี้ซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1445 พร้อมกล่าวอำนวยพรแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนให้ปฏิบัติศาสนกิจครบถ้วนสมบูรณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งมั่นไว้ทุกประการ