พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ปลุกความหวังสร้างฟาร์ม ผลิตนมโค-นมแพะ…ชายแดนใต้

          พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการ การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ, นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ, นายวิทยา พานิชพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ , นายไชยพล เดชตระกูล ทีมงานด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาชาติ พร้อมด้วย กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์นม และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

          เดินทางมาที่โรงงานผลิตนมและฟาร์ม M Milk Dairy Farm จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคณะผู้บริหารของ M Milk Dairy Farm นำโดย นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะเจ้าของ M Milk Dairy Farm นำคณะกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ ผลิตภัณฑ์นม เยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการภายในฟาร์ม พร้อมคอยตอบคำถามข้อสงสัยของคณะ ทั้งนี้โรงงานผลิตนมและฟาร์ม M Milk Dairy Farm จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ผลิตนมไร้แลคโตส รายแรกของไทย อีกทั้งยังเป็นโรงงานผลิตนมและเลี้ยงวัวนมขนาดใหญ่ มีวัวประมาณ 1,000 ตัวบนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์คัดเลือกสายพันธ์วัวและเป็นแหล่งปลูกพืชอาหารสัตว์ ถือเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งต้นแบบ

          นายสมชาย กุลคีรีรัตนา อายุ 58 ปี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของธึรกิจแปรรูปนมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นหนึ่งในกลุ่มสตาร์ทอัพ ที่เดินทางมาศึกษาระบบสมาร์ทฟาร์มที่ M Milk Dairy Farm จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แม้จะมีความพยายาม ในการทำฟาร์มโคนมมาอย่างต่อเนื่องมากกว่าสิบปี แต่ก็ยังไม่เคยประสบความสำเร็จ ทำให้ต้องมีการสั่งซื้อน้ำนมดิบจากจังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพื่อนำมาแปรรูปให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดในพื้นที่ การสั่งซื้อแต่ละรอบต้องใช้เงินในการขนส่งจำนวนมหาศาล ดังนั้น หากสามารถนำเอาระบบสมาร์ทฟาร์มจาก M Milk Dairy Farm จังหวัดกาญจนบุรีไปปรับใช้ในพื้นที่ทำให้เกิดเป็นสมาร์ทฟาร์มได้ ก็จะช่วยให้ฟาร์มโคนมในพื้นที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจไม่ต้องสั่งซื้อนมจากพื้นที่อื่นเข้ามาเพื่อแปรรูปอีกต่อไป