พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ประชาชาติ” ห่วงยอดผู้ป่วยโควิดพุ่ง แนะรัฐเร่งรับมือด้านสาธารณสุข

          นางสาวอนุสรา มู่ฮัมหมัด กลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคประชาชาติ และ อดีตผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคประชาชาติ เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่เพิ่มขึ้น ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 23,557 คนในวันนี้ (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 22,240 คน ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การระบาดของภาครัฐ ที่ไม่เท่าทันกับสถานการณ์ของโรค จึงขอฝากเตือนไปยังรัฐบาล ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนมาตรการควบคุม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในวงกว้าง จึงขอเสนอแนะให้รัฐบาลควรเร่งเตรียมความพร้อม โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และศูนย์คัดกรองโควิด-19 ที่สามารถปรับเป็นพื้นที่แยกกักตัวชุมชน และให้พร้อมแปรสภาพเป็น โรงพยาบาลสนามได้หากจำเป็น พร้อมทั้งเตรียมระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแยกจากชุมชนออกสู่การรักษา