พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ฐาคณิษฐ์” นำคนรุ่นใหม่ประชาชาติ แจกอาหาร คนไร้บ้าน ราชดำเนิน

          นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ และประธานภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล พรรคประชาชาติ นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ น และ นายกิตติวัฒน์ อึ้งเจริญ อนุกรรมาธิการเพื่อนแรงงาน สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่พรรคประชาชาติ พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชน นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางมาที่ถนนราชดำเนิน เพื่อแจกอาหาร สิ่งของ ถุงยังชีพ มอบให้กับประชาชนกลุ่มคนไร้บ้าน
           นายฐาคณิษฐ์ กล่าวว่า “ในสังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มาก กลุ่มคนไร้บ้านที่เร่ร่อนตามถนนในกรุงเทพฯ ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงกระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ ประชาชนล้วนต่างต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง”