พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.30 นาฬิกา ณ เมืองดูไบสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อียิปต์ พร้อมคณะ เดินทางไปเยือน โดยมีนางสาวนันทพร เหล่าบุญเจริญ รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ให้การต้อนรับ
ต่อมา เวลา 13.30 นาฬิกา นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อียิปต์ พร้อมด้วย กรรมการนายอับดุลอายี สาแม็ง (สส.) กรรมการ และเลขานุการ นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส (สส.) สมาชิก นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ (สส.) สมาชิกรับฟังการบรรยายสรุปจาก นายธนบดี จูทอง อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และอียิปต์ ตลอดจนความสำคัญของคลองสุเอซที่คณะมีความสนใจเดินทางไปศึกษาเส้นทางและลักษณะของคลองสุเอซในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 รวมถึงประเด็นด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ของนักเรียน/นักศึกษาไทยในอียิปต์ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมหารือเรื่องการเตรียมการการมอบทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร แก่นักเรียนไทยในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567