พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

รมว.ยุติธรรม ยัน รัฐบาลให้ความสำคัญการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนฟรีถึง ม.6 ยกตัวอย่างกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ มากกว่าร้อยละ 80 การศึกษาต่ำกว่า ม.6 มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่าคนการศึกษาสูง
วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ค.2567 ที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน “งานคืนสู่เหย้า ชาวโพธิ์คีรีฯ” ตอน “แค แสด คืนถิ่น” พร้อมด้วย ดร.วรวิทย์ บารู สส.จังหวัดปัตตานี เขต1 และนายอับดุลอายี สาแม็ง สส.จังหวัดยะลา เขต3 พรรคประชาชาติ
กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน สร้างและต่อเติมห้องน้ำหลังอาคารหอประชุม
โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศิษย์เก่า และประชาชนในพื้นที่กว่า 700 คนเข้าร่วมงาน
สำหรับ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งมาเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2504 โดยมีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนโคกโพธิ์” มีนายเนื่อง สิงหโฆษิต เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปี 2512 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา” นับถึงปัจจุบันมีอายุได้ 63 ปี
พ.ต.อ.ทวี กล่าวในพิธีเปิดงานตอนหนึ่งว่า วันนี้พบว่ากลุ่มผู้ติดยาเสพติดเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เรียนหนังสือและมีการศึกษาต่ำ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเรือนจำอยู่ 4 แห่ง คือเรือนจำ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และเบตง พบว่าผู้ต้องขังมีระดับการศึกษาต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ต่ำกว่า ม.6 ถึง 82 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าคนไม่มีการศึกษาต้องไปอยู่ในเรือนจำ คนไม่มีการศึกษาก็ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
“เหล่านี้เป็นข้อมูลน่าเชื่อถือ วันนี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐบาลให้เรียนฟรีถึงจบ ม.6 โดยไม่ต้องเสียเงิน รัฐบาลจ่ายให้คนทุกคน ไม่ต้องการให้ใครมีการศึกษาต่ำกว่า ม.6” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว