พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(7 มีนาคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภา ว่า นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต 2 พรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงประเด็นที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะรัฐมนตรี เดินทางไปจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยให้ความสนใจแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ อาทิ การยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ในรอบ 10 ปีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านายกรัฐมนตรีใดๆ เพราะท่านเดินทางไปแบบง่ายๆ แบบสบายๆ ไม่ต้องมีหน่วยคุ้มกัน ซึ่งเป็นข้อดีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แสดงให้เห็นต่อนานาประเทศว่า 3 จังหวัดภาคใต้กำลังเข้าสู่สันติภาพ ดีกว่าการเจรจาที่ไม่อาจมีตัวชี้วัดใดๆ มาทดแทน
(7 มีนาคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภา ว่า นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต 2 พรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงประเด็นที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะรัฐมนตรี เดินทางไปจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยให้ความสนใจแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ อาทิ การยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ในรอบ 10 ปีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านายกรัฐมนตรีใดๆ เพราะท่านเดินทางไปแบบง่ายๆ แบบสบายๆ ไม่ต้องมีหน่วยคุ้มกัน ซึ่งเป็นข้อดีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แสดงให้เห็นต่อนานาประเทศว่า 3 จังหวัดภาคใต้กำลังเข้าสู่สันติภาพ ดีกว่าการเจรจาที่ไม่อาจมีตัวชี้วัดใดๆ มาทดแทน
ผมในฐานะเลขาธิการพรรคประชาชาติ ต้องขอบคุณท่านนายกฯ ขอบคุณ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ รวมถึงขอบคุณทุกคน ขอบคุณส่วนราชการ ที่ลงไปพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ที่ได้สร้างความหวังแม้จะเป็นความหวังเพียงเล็กน้อย เชื่อว่าถ้านายกฯนำข้อมูลทั้งหมด 3 วันที่ไปลงในพื้นที่แล้วมาคุยกันในคณะทำงานด้านแผนยุทธศาสตร์ วางแผนการพัฒนาที่ดี เชื่อว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดสันติภาพอย่างแน่นอน
การที่ท่านนายกฯ ไปนอนค้าง ไปเดินตลาด ได้รับพรจากผู้นำศาสนา นี่คือสันติภาพ แม้ต้องยอมรับความจริงนี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ถ้าไม่มีใครกล้าที่จะมาชำระล้างปัญหาทั้งหมดได้ในวันเดียว ซึ่งประชาชนเข้าใจ
การที่ผู้นำประเทศเยือนปัตตานี ซึ่งบางฝ่ายพยายามโจมตีว่า นายกฯไม่พูดถึงความมั่นคง พยายามหลีกเลี่ยง ไม่ให้ความสำคัญ ซึ่งในชีวิตการเมือง 44 ปีของผม บอกได้เลยว่า มีเพียง 2 นายกรัฐมนตรีที่เดินทางลงไปใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นายกทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ช่วงปี 47 ซึ่งกกล้าลงไปในพื้นที่สีแดง รวมถึงช่วงที่ประชาชนนำประสบปัญหาอุทกภัยน้ำ ซึ่งผมในตอนนั้นในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ไม่มีศักยภาพพลิกฟื้น แต่ท่านนายกทักษิณทำให้การฟื้นสภาพปกติเกิดขึ้นภายใน 1 ปี
ปัตตานี มีลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาสันติวิธี ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ ความมั่นคง รวมถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งพรรคประชาชาติ พยายามผลักดัน กฎหมายที่เคยให้กัญชาออกจากยาเสพติดให้กลับมาเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม ไม่ใช่เสรีอย่างที่ผ่านมา โดยพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพยายามดำเนินการเพื่อให้ชีวิตที่ดีให้กับคนในครอบครัว สำคัญที่สุดแนวคิดของการกระทรวงยุติธรรม คือ การเอาความยุติธรรมให้ถึงมือประชาชน
ตนได้เสนอท่านนายกฯ เรื่องสนามบิน นราธิวาส เสนอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงเรื่องการมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ยะลา สนามกีฬามาตรฐานรองรับให้กับสมาคม หรือสโมสรกีฬาอาชีพในโลกตะวันออก ให้เข้ามาใช้บริการในประเทศไทย ด้วยแนวคิด ประเทศในตะวันออกกลาง อากาศร้อน เค้าจะหาประเทศที่ที่อุณหภูมิดีเพื่อมาเก็บตัวนักกีฬา ซึ่งในภาคใต้เรายังมีสินค้าที่รองรับอาหารฮาลาล สะดวกต่อนักปฏิบัติตามบัญญัติของศาสนาอิสลามได้อย่างปลอดภัย ยะลาและปัตตานี จึงเป็นจุดหมายของการสร้างเศรษฐกิจที่ดี