พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี” ร่วมกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ปัตตานี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565

(10 กันยายน 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจากปัตตานี บาซาร์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ว่า เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เดินทางมาร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 โดยมี

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และคณะ ให้การต้อนรับ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี ในหัวข้อ “ครอบครัวมุสลิมในสังคมร่วม สมัยยุคเสรีนิยม ความท้าทาย หนุนเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหา”

จัดงานโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สมาคมสตรีไทยมุสลิมปัตตานี สภาความร่วมมือองค์กรสตรีมุสลิมเพื่อสันติภาพ (สอส.) มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ แผนงานสร้างเสริม วัฒนธรรมการอ่าน สสส. และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ทั้งนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ในฐานะอดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวบรรยายพิเศษในประเด็น “สตรีกับการพัฒนาสังคม” ด้วย โดยมีผู้มาร่วมงานกว่า 5,000 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 จะมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันตลอด 2 วัน ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 16.30น. โดยในวันนี้ จะมีการแสดงอานาชีด , การเสวนาในหัวข้อ “บุรุษกับการปกป้องครอบครัวในสังคมร่วมสมัยยุคเสรีนิยม”

โดย อ.มันศูร อับดุลลอฮฺ, นพ.มูฮัมหมาด ละใบจิ และผศ.อับดุลลาตีฟ การี ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย , การบรรยายพิเศษ “การสร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งในสังคมร่วมสมัย ยุคเสรีนิยม” โดย รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี , การเสวนา หัวข้อ “ครอบครัวมุสลิมในสังคมร่วมสมัยยุคเสรีนิยม ความท้าทาย หนุนเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา”

 โดย Dato’ Dr. Danial Zainal Abidin จากประเทศมาเลเซีย พิธีกรและแปลสรุปโดย ผศ.มัสลัน มาหะมะ และการเสวนา หัวข้อ “สตรีกับการหนุนเสริมในการปกป้องครอบครัวในยุคสังคมเสรีนิยม” โดย คุณนูรยีลัน บิลหะยีอาบูบากา และ Dr.Hafidzah Mustakim จากประเทศมาเลเซีย โดยมี อ.ตัสนีม สาเมาะ เป็นผู้ดำเนินรายการ และยังมีการจัดนิทรรศการ บริเวณทางเข้า ปัตตานี บาซาร์ ด้วย

#ประชาชนประชาชาติ