พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“มนตรี” ชื่นชม มูลนิธิฟรีดริช เนามัน สนับสนุนประชาธิปไตย-สิทธิมนุษยชน

(11 พฤศจิกายน 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจากสยามสมาคม (Siam Society) ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพมหานคร ว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษก พรรคประชาชาติ ในฐานะผู้แทน พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายไชยพล เดชตระกูล คณะยุทธศาสตร์ฯ พรรคประชาชาติ เดินทางมาร่วมงานประจำปี มูลนิธิฟรีดริช เนามัน  (FNF Annual Gathering 2022 – EU-Thailand Relations) โดยมี คุณเฟรดเดอริค ชปอร์ (Mr. Frederic Spohr) หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.แมรี่-พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย (Friedrich Naumann Foundation) ให้การต้อนรับ

นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษก พรรคประชาชาติ ระบุว่า มูลนิธิฟรีดริช เนามัน มุ่งแลกเปลี่ยนความเห็นด้านความร่วมมือ การทำงาน และการขับเคลื่อนสังคมแห่งเสรีภาพ การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในสังคม ผ่านกิจกรรม-โครงการที่ส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงเยาวชน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเมืองและหน้าที่พลเมือง (Civic Education) สนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)

#ประชาชนประชาชาติ