พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

พ.ต.อ ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ นำคณะพรรคประชาชาติเดินทางลงพื้นที่ร่วมละศีลอด ที่โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

โอกาสนี้ พ.ต.อ ทวี ได้กล่าวกับผู้มาร่วมละศีลอดว่า เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐ วันนี้ก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของเดือน ก็จะรายอแล้ว ตนคิดว่าประเทศไทยเราโชคดีที่มีพี่น้องอิสลามอยู่ในพื้นที่ และฮาลาลของประเทศไทยได้รับการยอมรับไปทั่วโลก สาเหตุของการยอมรับ ส่วนหนึ่งไม่ได้มองว่าเป็นประเทศที่มีมุสลิมมากหรือน้อย แต่เกิดจากคำว่า “ปัตตานี”

พ.ต.อ.ทวี ยังกล่าวถึงเรื่องการบูรณะบริเวณโดยรอบมัสยิดตะโละมาเนาะ หรือมัสยิด 300 ปี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ซึ่งเคยวางแผนจะทำให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางของส่วนรวม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต.ว่า เมื่อพ้นจากตำแหน่งไป ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้การบูรณะไม่ได้เกิด

“หลังจากรายอ จะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ก็คือการเลือกตั้ง การเลือกตั้งครั้งนี้อยากให้ทุกคนภูมิใจว่าทุกคนมีพรรคการเมืองของบ้านเรา มีพรรคการเมืองของเราเอง พรรคการเมืองที่มีทั้งหมดเกือบร้อยพรรค จะเป็นพรรคการเมืองของคนอื่นหมด แม้แต่พรรคที่หัวหน้าพรรคอยู่ภาคใต้ แต่พรรคการเมืองก็เป็นคนของกรุงเทพฯ”

“แต่พรรคประชาชาติเป็นพรรคการเมืองของคนปัตตานี ของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยน นโยบายของพรรคเกิดจากอุดมการณ์ของพี่น้องทั้งหมดที่เราต้องการมาเปลี่ยนแปลง เราหนีไม่พ้น เราต้องเอาการศึกษานำการเมืองการทหาร”

“สิ่งที่เคยแสดงจุดยืนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องเอาความรู้และปัญญานำหน้า การเมือง การทหารต้องตามหลัง เพราะการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้ การศึกษาสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้”

“พรรคประชาชาติมีนโยบายสำคัญ คือพรรคประชาชาติสร้างคน เพื่อจะให้ประชาชนไปสร้างชาติ คนต้องมีการศึกษาฟรีมีคุณภาพถึงปริญญาตรี โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิม เราต้องยอมรับว่าพี่น้องมุสลิมเป็นศาสนาที่ใช้ประโยชน์จากมนุษย์มากที่สุด เป็นศาสนาที่ใช้ประโยชน์จากมนุษย์ยาวนานที่สุด เป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญของมนุษย์มากที่สุด” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

#ประชาชนประชาชาติ