พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

นายซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรคประชาชาติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ
นำคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจสื่อมวลชน ที่มาเกาะติดบรรยากาศต่อเนื่องตลอดทั้ง 3 วัน
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ ณ ห้องปฏิบัติงานสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ให้กำลังใจและเยื่ยมพบปะพี่ๆนักข่าว ทั้งนี้เพื่อขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชน ทุกสำนักข่าว