พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ประชาชาติ” ห่วงน้ำท่วมพืชผลการเกษตร ผักราคาพุ่ง สินค้าขาดตลาด

นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะ ที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า จากข่าวที่ปรากฎทางสื่อมวลชน รายงานจากตลาดทรัพย์สินพลาซ่า เทศบาลนครสงขลา ว่า ผักหลายชนิดราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะต้นหอม จากปกติ 160-170 บาทต่อกิโลกรัม แต่วันนี้ราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 220 บาทแล้ว ผักชี 170 บาท ผักกาดหอม กิโลฯละ 110 บาท ผักคะน้า 60 บาท ส่วนผักบุ้งจีน วันนี้ไม่มีขาย ของขาดตลาด เนื่องจากแหล่งปลูกผักในพื้นที่ภาคกลาง ฝนตกและน้ำท่วม ส่งผลพื้นที่เพาะปลูกเสียหาย ส่งผลผักออกสู่ตลาดลดลง ส่วนที่ตลาดริมน้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ที่วันนี้เปิดให้พ่อค้า-แม่ค้า กลับมาขายของกันอีกครั้ง หลังน้ำลด ปกติจะมีชาวบ้านนำพืชผักพื้นบ้านที่ปลูกกันเองมาขายในราคาไม่แพง แต่เกิดน้ำท่วมทำให้พื้นที่ปลูกผักถูกน้ำท่วมเสียหายอย่างสิ้นเชิง ทำให้แม่ค้าต้องไปรับผักจากตลาดไท และสี่มุมเมืองมาวางขายแทน ซึ่งผักสดเกือบทุกชนิด ราคาขยับแพงขึ้นมาก อย่างต้นหอม จากราคากิโลกรัมละ 150 บาท ขึ้นเป็น 220 บาท ถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ 40 บาท ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 70 บาท และผักบุ้งจีนจากราคากิโลกรัมละ 40 บาท ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 90 บาท เป็นต้น ซึ่งแม่ค้าบอกว่า ราคาผักยังมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกว่าที่ชาวสวนจะกลับมาปลูกผักรอบใหม่และส่งออกตลาด ต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 1 เดือน

นายมนตรี บุญจรัส ระบุ “ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมา ประสบกับปัญหาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผักหลายชนิดเกิดใบขึ้นรา เน่าเสีย เป็นจำนวนมาก จึงเก็บผลผลิตขายได้น้อย ประกอบกับราคาน้ำมันก็แพงขึ้น ทำให้ต้นทุนการปลูกผักสูงขึ้นตามไปด้วย เกษตรกรได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อก็ต้องตั้งราคาแข่งกันเพื่อให้สามารถซื้อผักไปขายในตลาดได้ ทำให้ตอนนี้ผักหลายชนิดปรับขึ้นราคาต่อเนื่อง แม้ว่าผักจะขายได้ราคาดี แต่ต้นทุนการปลูกก็สูง และราคาก็ไม่แน่นอน”

“ผมฝากถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือความเดือดร้อนของเกษตรกร อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนในทุกมิติ ภาครัฐควรขยายมิติการทำงานเชิงนโยบายเกษตร รวมถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรของประเทศไทย จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ” นายมนตรี บุญจรัส กล่าว

#น้ำท่วม

#ประชาชนประชาชาติ