พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี สอดส่อง” ลงพื้นที่อ่างทอง ห่วงมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัย-ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

          (28 ตุลาคม 2565) อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ว่า เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย, นางสาวธนัญญรัชช์ เศรษฐาธิรัชฎ์ และ นายไชยพล เดชตระกูล ในฐานะคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคประชาชาติ

          เดินทางมาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนจุดพักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จากสถานการณ์คันกั้นน้ำหมู่ที่ 1,7 บริเวณวัดไทรย์พังทำให้กระแสน้ำจากทุ่งขุนอินทประมูลไหลลงคลอง 3  ซ้าย ทะลักเข้าท่วมพื้นที่และผิวจราจรถนนสาย 3064 อ่างทอง – โพธิ์ทอง สามแยกป่างิ้วเป็นบริเวณกว้าง โดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้สนทนา

          แลกเปลี่ยนความเห็นประชาชนเรื่องผลกระทบอุทกภัยน้ำท่วม และสอบถามเรื่องมาตรการการเยียวยาช่วยเหลือจากทางภาครัฐ ทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบบริเวณกว้าง ในตำบลบางพลับ ตำบลอินทรประมูล อำเภอโพธิ์ทอง ทั้งนี้ เฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องกว่า 600 หลังคาเรือน ประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายอพยบชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านออกมาพร้อมนำข้างโดยบางส่วนมีการได้อพยพชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปทำการพักชั่วคราว ที่บริเวณ อบจ.อ่างทอง ทั้งนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง และคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ประมูล เพื่อสนทนาและสอบถามถึงมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์ประมูลด้วย โดยใช้เวลา สนทนานานกว่า 1 ชั่วโมง โดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง และคณะ ยังได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากกรณีมีผู้ร้องเรียนปัญหาจากกลุ่มผู้แทนวินมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดอ่างทองด้วย ก่อนเดินทางกลับในเวลา 13.00น.

#ประชาชนประชาชาติ