พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ประชาชาติ” หนุนสินค้าชุมชน แปรรูปผลไม้ เพิ่มรายได้เกษตรกร

(28 พฤศจิกายน 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก นายหัวคาเฟ่ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ว่า นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษก พรรคประชาชาติ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย ได้กล่าวกับสื่อมวลชน หลังได้ร่วมแสดงทัศนะด้านการเกษตรระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดนครนายก พร้อมคณะของ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังปัญหา กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน-ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในพื้นที่จังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง โดย ระบุว่า “กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน-ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จากท้องถิ่น จากกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ ตำบลท่าทราย อาทิ หมี่กรอบซอสมะยงชิดผสมมะดัน น้ำปลาหวานมะดัน เครื่องดื่มน้ำมะดัน มะดันแช่อิ่ม ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว และเซรั่มบำรุงผิว ฯลฯ เนื่องจากมะดันเป็นผลไม้ที่มีจำนวนมากในจังหวัดอยู่แล้วครับ”

นายมนตรี บุญจรัส กล่าวเพิ่มเติมว่า “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ตำบลท่าทราย ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นพื้นที่ที่มะดันมีจำนวนมาก สามารถนำมาเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย จากการนำความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อทดแทนปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำหรือล้นตลาด รวมถึงมีการสร้างแบรนด์สินค้าชุมชน ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำให้คนในชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงไม่ได้เป็นการผลิตจากโรงงานขนาดใหญ่ ทำให้ทุกอย่างหมุนเวียน สร้างรายได้กลับสู่ชุมชนทั้งหมดครับ”

“ตลาดรวมผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรของไทยที่มีราคาตกต่ำจะหมดไปจากประเทศไทย เมื่อมีการยกระดับและแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นสามารถร่วมสร้างชุมชนไทยแข็งแรงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับ” นายมนตรี กล่าว

#ประชาชนประชาชาติ