พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ประชาชาติ” แนะเพิ่มศักยภาพ เศรษฐกิจชุมชน ขับเคลื่อนท้องถิ่น

(29 พฤศจิกายน 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก นายหัวคาเฟ่ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ว่า นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวกับสื่อมวลชน หลังได้ร่วมแสดงทัศนะด้านเศรษฐกิจระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดนครนายก พร้อมคณะของ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังปัญหา กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน-ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในพื้นที่จังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง โดย ระบุว่า “ขอชื่นชมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน-ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ตำบลท่าทราย จังหวัดนครนายก เป็นพื้นที่มีมะดันจำนวนมาก ที่เห็นความสำคัญของการใช้นวัตกรรม มาเป็นฐานงานเศรษฐกิจชุมชน มีการประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หลายรูปแบบ อาทิ หมี่กรอบซอสมะยงชิดผสมมะดัน น้ำปลาหวานมะดัน เครื่องดื่มน้ำมะดัน มะดันแช่อิ่ม ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว และเซรั่มบำรุงผิว ฯลฯ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน การพัฒนาอาชีพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ กล่าวว่า “ชุมชนท้องถิ่นหากมีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง สามารถพึ่งตนเอง จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ทั้งการพัฒนาอาชีพ รายได้ การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การจัดตั้งธุรกิจชุมชน-วิสาหกิจชุมชน การจัดทำแผนชุมชน และระบบการผลิต ซึ่งหากรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งในปีหน้า สามารถมีนโยบายเศรษฐกิจชุมชนที่จะสนับสนุนประชาชนได้ อนาคตทิศทางประเทศ ก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับ”

#ประชาชนประชาชาติ