พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม


(29 พฤศจิกายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ห้องทานตะวัน อาคารบริการ2 สโมสรทหารอากาศ ทุ่งสีกัน กรุงเทพฯ ว่า เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, พ.ต.ท. ธัญญะ ระย้า ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน และ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เดินทางมาร่วมชมการสาธิต การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน หลักสูตรการฝึกต่อสู้ระยะประชิด โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากร-ครูฝึก จากกองทัพอากาศ นำโดย นาวาอากาศโท ธนกร จีระเศรษฐ ในฐานะหัวหน้าชุดวิทยากร-ครูฝึก


โดยเป็นการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะการคุ้มครองพยานสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสมรรถนะ พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองพยาน ภายในงาน มีการสาธิตภาคปฏิบัติ สถานการณ์สมมุติ ตัวอย่างการเผชิญเหตุการณ์ชิงตัวประกันและการคุ้มครองพยานด้วยอาวุธและสิ่งเทียมอาวุธต่าง ๆ อาทิ ปืน มีด ดิ้ว ฯลฯ


ทั้งนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ได้กล่าวชื่นชม ให้กำลังใจวิทยากร-ครูฝึก และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม ของสำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจคุ้มครองพยานและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนเดินทางกลับกระทรวงยุติธรรม แจ้งวัฒนะ ในเวลา 17.30 น.

#ประชาชนประชาชาติ