พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(3 กุมภาพันธ์ 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภา ว่า นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทำให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่ของประเทศ เกิดค่าเสียโอกาสด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว และค่าเสียโอกาสของภาคธุรกิจอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากการที่ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งภาครัฐต้องดำเนินการหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤติ 

นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ กล่าวว่า “ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบ่งเป็น ค่าเสียโอกาสด้านสุขภาพ ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าหน้ากากอนามัย เครื่องฟอกอากาศ นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ค่าเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ และปริมณฑล และค่าเสียโอกาสของภาคธุรกิจอื่น เช่น ร้านอาหารข้างทาง สวนอาหาร ตลาดนัด”

“ประเทศไทยเผชิญกับความแปรปรวนของธรรมชาติ สภาพอากาศในปัจจุบันกับเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมามีความแตกต่างกันมาก วิธีการที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การสร้างความมั่นคงในมิติการพัฒนาสมัยใหม่ การบริหารจัดการสุขภาวะ เป็นประเด็นสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมครับ” นายฐาคณิษฐ์ กล่าว

#ประชาชนประชาชาติ