พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(วันที่ 31 มีนาคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ว่า เมื่อเวลา 20.00 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ หัวหน้าพรรคประชาชาติ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ในโอกาสที่ นายหลิว เจี้ยนเชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 โดยมี นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรค และมีบุคคลสำคัญในรัฐบาลเดินทางมาร่วมเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานเลี้ยงรับรองที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมต้อนรับมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน และถือเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ กระบวนการยุติธรรม รวมถึงนโยบายการต่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งประเทศจีนถือเป็นประเทศแรกนอกอาเซียนที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงการคลัง ได้ไปเยือนหลังได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นการแสดงถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยชุดใหม่นี้ที่มีต่อประเทศจีน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ทางการจีนยินดีที่ได้เห็นไทยมีบทบาทเชิงบวกต่อเสถียรภาพของภูมิภาคและสันติภาพของโลก ในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน โดยการเสริมสร้างมิตรภาพและความไว้วางใจต่อกันระหว่างจีนไทยจะทำให้สันติภาพในเอเชียมีหลักประกันเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนไทยในการทำให้เกิดพลังเชิงบวกต่อการพัฒนาในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น