พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

พรรคประชาชาติขอบคุณรัฐบาลมาเลเซีย ให้โอกาสคน 3 จังหวัด – เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 3 จังหวัดใต้

       ที่ร้านอาหาร Restoran Joe Seafood Taman Bidara กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ และคณะ ร่วมกิจกรรม ‘Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri & Beramah Mesra Ber Ahli Ukhuwah’  หรือกิจกรรม ‘เปิดบ้านต้อนรับอิดิลฟิตรีด้วยความอบอุ่นและฉันพี่น้อง’ เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องผู้ประกอบการร้านต้มยำในประเทศมาเลเซีย โดยมีพี่น้องจากร้านต้มยำไทยเดินทางมาจากหลายรัฐของมาเลเซียเพื่อมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 400 คน โดยมี ท่านโต๊ะอิหม่ามอับดุลการีม แห่งมัสยิดชาห์อาลัม มัวยิดกลางแห่งรัฐสลังงอ ร่วมกิจกรรมและขอดุอาอ์เพื่อความเป็นศิริมงคลและสันติ

      นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่า  ‘ขอบคุณรัฐบาลมาเลเซีย ที่ดูแลและให้โอกาสพี่น้องของเราที่อยู่ที่นี่ ได้ทำงานและนำส่งเงินกลับบ้านที่ประเทศไทย จึงขอขอบคุณรัฐมนตรีและ รัฐบาลมาเลเซียและประเทศไทย และขอขอบคุณพวกเราทุกคนร้านต้มยำที่อยู่ในมาเลเซียทั้งหมด เพราะ การเลือกตัวแทนประชาชน 3 ปีที่ผ่านมา เราและ พรรคประชาชาติ ได้รับการสนับสนุนจากทุกคน เราได้รับ ส.ส. 7 คน รอบหน้าเราต้องหวังว่าจะได้สนับสนุนจากพวกเรา ให้ได้ ส.ส. 12 เขต”

    หัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้แนะนำคณะผู้บริหารพรรคที่เดินทางมาร่วมงาน และผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติ ทั้ง 12 เขตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นรัฐบาล และขออาสามาดูแลและยกระดับพี่น้องร้านต้มยำไทยในมาเลเซีย ประกอบด้วย นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรค, ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู รองหัวหน้าพรรค, นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต 4, นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 3, นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4, นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา เขต 2, นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลาเขต 3, นายมูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ปัตตานี เขต 3, นายอัฟฟาน หะยียูโซะ ว่าที่ สมัคร ผู้สมัคร ส.ส.นราธิวาส เขต 1, นายเจ๊ะซู ตาเหย็บ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นราธิวาส เขต 2, นายสุไลมาน บือแนปีแน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ยะลา เขต 1 และนายมุข สุไลมาน

       ด้าน พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวว่า “รู้สึกเหมือนได้กลับมาหาพี่น้องที่มีความผูกพันธ์และได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข ในช่วงที่ได้มาเป็นเลขาธิการ ศอ.บต.ประมาณ 10 กว่าปีผ่านมา เห็นว่าโอกาสที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเจริญในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็คือ ศักยภาพของพี่น้องที่อยู่สามจังหวัด ที่มีต้นทุนทางมรดกวัฒนธรรมและภาษาที่มีความเข้มแข้ง เกิดวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการพัฒนาในเรื่องเศรษฐ์กิจ ก็คือการที่พี่น้องมาประกอบธุรกิจในประเทมาเลเซีย”

      พันตำรวจเอก ทวี กล่าวอีกว่า “ในการทำนโยบายของพรรคประชาชาติ เราเอาความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเขียนเป็นนโยบายพรรค เราอาจไม่สายไปถ้าสมัยหน้าเราเป็นรัฐบาล เราหยิบขึ้นมาทำได้เลย เช่นนโยบายต่างประเทศ จะเขียนไว้อยู่เรื่องใหญ่เลย เราจะใช้พื้นที่วัฒนธรรมที่เรามีกันอยู่ก็คือ ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน  สิงคโปร ซึ่งเราเขียนเฉพาะเลย ว่าจะใช้ในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ในด้านการค้าชายแดน มีการเชื่อมโยงกับประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์  และบรูไน โดยใช้ ศักยภาพทางภาษาและวัฒนธรรม เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้จะร่วมมือกับประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิด ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ยากจนในพื้นที่ ได้แก่ธุรกิจร้านอาหาร ไทย หรือร้านอาหารต้มยำ พร้อมกับยกระดับแรงงานท้องถิ่น และเร่งจัดหาแหล่งงานในประเทศ เพื่อนบ้านด้วย”