พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ประชาชาติ” แนะรัฐเร่งเยียวยา-ฟื้นฟูผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ หลังน้ำลด

(5 พฤศจิกายน 2565) นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในประเด็น การเยียวยา ฟื้นฟูผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ หลังน้ำลด โดยกล่าวว่า “ปัจจุบันปริมาณฝนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้ลดน้อยลง ส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายลดลงตามไปด้วย รัฐจึงควรเร่งช่วยเหลือเยียวยาภาคธุรกิจและผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังน้ำลด อาทิ การออกมาตรการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการ และประชาชนที่เป็นฟันเฟืองเศรษฐกิจในทุกระดับ”

นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลต้องไม่นิ่งเฉย และต้องพยายามเร่งรัดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน และเป็นระบบ มีการสำรวจความเสียหาย เพื่อประเมินการเยียวยาภาคธุรกิจจากสถานการณ์น้ำท่วม และในช่วงหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วม คลี่คลายแล้ว สำหรับมาตรการการฟื้นฟู ควรจัด Big Cleaning ให้กับโรงงาน อาคาร และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซม ปรับปรุง ฟื้นฟู เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการฟื้นฟูธุรกิจแบบบูรณาการ 

“การวางแผนช่วยเหลือฟื้นฟูภาคธุรกิจ อย่างเป็นระบบ ต้องดำเนินการ ทั้งมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านแหล่งเงินทุน สินเชื่อ การพักชำระหนี้ ปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ครับ” นายฐาคณิษฐ์ กล่าว

#ประชาชนประชาชาติ