พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ประชาชาติ” ประชุม เตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง ‘66

(6 ธันวาคม 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานพรรคประชาชาติ กรุงเทพฯ ว่า เมื่อเวลา 15.00น. ที่ผ่านมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ, นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา เขต 2, นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 3, นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต 4, นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4 และ นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ, คณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคประชาชาติ และสมาชิกพรรคประชาชาติ ประชุมร่วมกัน ในวาระต่าง ๆ อาทิ วาระเรื่อง การเปลี่ยนแปลง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. , วาระการเตรียมการประชุมใหญ่พรรคประชาชาติประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ในกรุงเทพมหานคร และวาระเรื่องนโยบายของพรรคที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไป รวมถึงวาระการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง กับหลักสูตรผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังร่วมให้การต้อนรับกลุ่มนักศึกษาและเยาวชน นำโดย นายกิตติวัฒน์ อึ้งเจริญ วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายมุมิน เจ๊ะแว คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติด้วย

#ประชาชนประชาชาติ