พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี สอดส่อง” ชูประชาชาติ-พรรคพหุวัฒนธรรม รับฟังความเห็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน-นครนายก

(9 ธันวาคม 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวานนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ รองเลขาธิการ พรรคประชาชาติ , นายมนตรี บุญจรัส คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ และ นายสุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เดินทางมาร่วม รับฟังความเห็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน โดยมี ว่าที่พันตรี วันชัย เดชะไชย ประธานชมรมไทยพวน จังหวัดนครนายก, ว่าที่ร้อยตรี ชาติชาย ยอดมิ่ง เลขานุการ ชมรมไทยพวน จังหวัดนครนายก และคณะ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนในพิ้นที่จังหวัดนครนายก ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น

นายมนตรี บุญจรัส คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ และรองโฆษก พรรคประชาชาติ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปพบปะกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มชาติพันธุ์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ

พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จากท้องถิ่น จากกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ ตำบลท่าทราย อาทิ หมี่กรอบซอสมะยงชิดผสมมะดัน น้ำปลาหวานมะดัน เครื่องดื่มน้ำมะดัน มะดันแช่อิ่ม ปลาส้มนครนายก ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว และเซรั่มบำรุงผิว ฯลฯ

“พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง มีความดีใจที่ได้มาพบกลุ่มชาติพันธุ์ พรรคเราเป็นพรรคพหุวัฒนธรรม พรรคพหุวัฒนธรรมหมายถึงว่าเราต้องการให้มีเอกภาพบนความแตกต่างหลากหลาย หรือความแตกต่างหลากหลายจะต้องเป็นสิ่งที่เสมอภาคเป็นสิ่งที่มีเกียรติเป็นสิ่งที่ควรจะให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เราต้องการให้ชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่างๆ ได้มีพื้นที่ คำว่าพื้นที่พื้นที่ทุกชนิดรวมทั้งที่ดินด้วย เราต้องการจะให้มีพื้นที่ทางด้านความคิดมีพื้นที่ทางอำนาจมีพื้นที่ทางการเข้าสู่ตำแหน่งมีพื้นที่ในการที่มีโอกาส เราก็จะเป็นพรรคการเมืองประชาธิปไตยเชิงวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรมก็คือว่าเราไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านพื้นที่ด้านเพศด้านอุดมการณ์ด้านศาสนา หรือด้านความเชื่อ ภาษา เราต้องการจะให้พรรคเป็นพรรคของทุกคน ที่ใช้ว่าประชาชาติ ประชาชาติตามพจนานุกรมหมายถึงประชาชนพลเมืองของประเทศ คนที่เป็นพลเมืองของประเทศควรจะเป็นประชาชาติเดียวกันครับ” นายมนตรี บุญจรัส คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ และรองโฆษก พรรคประชาชาติ กล่าว

#ประชาชนประชาชาติ