พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ  และประธานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล พรรคประชาชาติ เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้                                

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จริงๆแล้วเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที้ประชาชนควรได้รับให้ได้รับการศึกษาฟรี จากการที่จ่ายภาษีไปทั้งทางตรงและทางอ้อม ( ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เวลาไปซื้อสินค้าทุกชิ้น )..                                         

           วันนี้หนึ่งในหัวข้อการประชุมของพรรคประชาชาติ ที่ผมเป็นรองเลขาธิการพรรคอยู่ ได้นำประเด็นนี้มาเพื่อผลักดันให้มีการแก้กฎหมาย เพื่อแก้ความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลายล้านคน ที่มีปัญหา มีความทุกข์ร้อน จากการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) นี้..และเป็นหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )  

"ควรส่งเสริมให้ลูกหลานมีโอกาสเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีโดยไม่รู้ต้องกู้ยืม"

          การศึกษาทำให้คนฉลาดขึ้น   ทำให้ประเทศชาติเจริญขึ้น ควรส่งเสริมให้ลูก หลาน ได้มีโอกาส เรียนฟรีจนจบปริญญา โดยไม่ต้องมากู้ยืม   พรรคประชาชาติกำลังผลักดันแก้กฎหมายนี้ ครับ นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ