พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(วันที่ 3 กรกฎาคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี (เรือนจำชั่วคราวคลองไผ่) มีการสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ และพัฒนาเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสถานภาพทางสังคม ตามนโยบายของนายก
รัฐมนตรีที่ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุด โดยมี นายพชร จันทรรวงทอง สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 13 พรรคเพื่อไทย, นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 14 พรรคเพื่อไทย, นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูงกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
จากนั้น พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และตรวจเยี่ยมการดำเนินการของทัณฑสถานฯ ในฐานะเรือนจำท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคก หนอง นา ทั้งนี้ ความสำเร็จของทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีให้กับทัณฑสถานและเรือนจำอื่นๆ ต่อไป
สำหรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลูกป่าภายใต้โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บริเวณพื้นปลูกป่า 100 ไร่ มีนายวินัย แสงเขียว ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก นำเสนอข้อมูล และนำตรวจเยี่ยมพื้นที่
ผู้สื่อรายงานว่า รัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน โดย กระทรวงยุติธรรม ภายใต้การนำของ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ ดำเนินมาตรการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในความรับผิดชอบให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง กระทรวงยุติธรรมได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้ที่ก้าวพลาด ที่กระทรวงยุติธรรมพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม อาทิ การปลูกป่า การขุดลอกคูคลอง การลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยมุ่งหวังให้กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ และผู้ก้าวพลาดที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ได้แสดงพลังในการทำความดี ในลักษณะที่เป็นงานบริการสาธารณะ เพื่อชดเชยความเสียหายที่เคยกระทำ กลับคืนสู่สังคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กระทรวงยุติธรรม นำโดย พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้นำพลังของผู้ที่ก้าวพลาด ร่วมทำความดีด้วยการรักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีการ Kick off โครงการและทำพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นอกจากการดำเนินกิจกรรมข้างต้นแล้ว ยังได้มีการต่อยอดโดยจะมีการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่ก้าวพลาด ที่กระทรวงยุติธรรมดูแลในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างเรือนจำหรือหน่วยงานยุติธรรมสีเขียว Green Justice เพิ่มเติม ถือเป็นการสร้าง “สีเขียว”
ทั้งทางกายภาพและมิติความคิดและจิตใจ