พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ซึ่งจัดโดยสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงาน ป.ป.ส.) พร้อมกับการเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดจากหน่วยงาน เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
โดยผู้เช้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และสำนักงาน ป.ป.ส รวมทั้งสิ้น 155 คน
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง “ยาเสพติด” ปัญหาสำคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจาก ส่วนใหญ่ของผู้ต้องหาถูกดำเนินคดียาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมา กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด รูปแบบการทำสงครามยาเสพติดมุ่งดำเนินคดีทางกฎหมายไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากความสลับซับซ้อนของปัญหา แต่ปัจจุบัน แม้จะยังหนีไม่พ้นการบังคับใช้กฎหมาย แต่เมื่อใช้หลักวิชาการ ที่ทำให้เห็นแล้วว่า เมื่อยาเสพติดเป็นอันตรายต่อสังคม การควบคุมจึงน่าจะเป็นทางออก เป็นที่มาของประมวลกฎหมายยาเสพติด ด้วยมุมมองให้ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ที่ต้องเข้ารับการรักษา บำบัด ฟื้นฟู และส่งให้ถึงมือแพทย์ และยังเป็นแนวคิดสากล แม้ข้อเท็จจริง ผู้ติดยาเสพติด จะยังไม่ไปหาหมอ กลายเป็นการเสียทรัพยากรต่างๆ
“ในทุกครั้งที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำต่างๆ ผมมีโอกาสถามนักโทษเหตุต้องเสพ พวกเขาตอบว่า เพราะความยากจน จึงต้องเสพเพื่อเพิ่มความขยัน เขาต้องตี่นตี 4 เพื่อไปกรีดยาง กลับกลายเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งการแก้ไขปัญยาเสพติด มีปลายทางที่ผมฝันไว้ว่า เราสามารถนำผู้เสพไปรักษา บำบัด ฟื้นฟู เพื่อให้เขาเป็นคนดีที่มีคุณภาพ นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” จึงสั่งการให้มีการบล็อคพื้นที่เพื่อเอ็กซ์เรย์ ซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญ เพราะส่วนหนึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจปัสสาวะ ต้องใช้บุคลากร อีกทั้ง งบประมาณและยังต้องเตรียมหาสถานที่เพื่อการบำบัด
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวกับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่า ผมขอฝากการบ้าน เมื่อทุกท่านในที่นี้ได้รับองค์ความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์จากการสัมมนาในครั้งนี้แล้ว ขอให้ช่วยกันเสนอแนวคิดที่จะนำไปสู่การตัดสินใจ แก้ไขและทลายข้อจำกัดที่ยังเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพิธีปิดการสัมมนาฯ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เดินทางไปศึกษาดูงานการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ที่สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้เห็นภาพที่ครบถ้วน ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติงานจริง รวมถึงความเป็นไปได้ ที่หน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย จะสามารถนำเทคนิคตรวจพิสูจน์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ ที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรรับเชิญจากประเทศจีนและออสเตรเลีย ที่มีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเสียของชุมชน หรือน้ำทิ้งที่ระบายออกมาจากพื้นที่โรงงานเป้าหมายมาตรวจพิสูจน์ ซึ่งผลการตรวจสอบจะให้ข้อมูลที่สามารถแยกแยะประเภท ปริมาณของยาเสพติด หรือลักษณะการใช้ยาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลต่างๆ สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลแก่หน่วยงานข่าวกรอง เพื่อการวิเคราะห์ กำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ทั้งในงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

#ประชาชนประชาชาติ

โดย  พรรคประชาชาติ

โดย พรรคประชาชาติ

Facebook