พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(5 กรกฎาคม 2567) – พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.อะห์หมัด มูฮัมหมัด อัฏฏ็อยยิบ (Prof. Dr. Ahmed Mohamed El-Tayyeb) แกรนอิหม่ามแห่งอัลอัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบพวงมาลัยดอกไม้ และกรอบรูปภาพถ่าย ระหว่าง พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง และ ศาสตราจารย์ ดร.อะห์หมัด มูฮัมหมัด อัฏฏ็อยยิบ ที่ถ่ายไว้ร่วมกันเมื่อประมาณ 9 ปี ที่แล้ว ช่วงที่ ยังดำรงตำแหน่ง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ขณะเดินทางไปอียิปต์ ร่วมกับ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น และ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาในอียิปต์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ด้วย ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อะห์หมัด มูฮัมหมัด อัฏฏ็อยยิบ ได้ให้ความสนใจและความสำคัญ ในประเด็น การเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนา การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ระหว่างคนต่างเชื้อชาติ วัฒนธรรม และการศึกษา
โดยในวันพรุ่งนี้ (วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567) เวลา 13.00 – 15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.อะห์หมัด มูฮัมหมัด อัฏฏ็อยยิบ มีกำหนดการพบปะพี่น้องชาวมุสลิม ณ หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ด้วย