พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2567 ได้เข้าพบนายธนบดี จูทอง อุปทูตรักษาการสถานเอกอัคราชทูต และตัวแทนนักศึกษาไทยในกรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ณ สถานทูตไทย
และได้เข้าพบ Prof.Dr/Salama Gomaa Daoud อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัลฮัซฮัร และคณะอาจารย์ เพื่อเข้าเยี่ยมคาราวะ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยมุสลิมศึกษาอยู่ประมาณ 3,000 คน ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาในสายศาสนา และนิติศาสตร์อิสลาม และมีการก่อตั้งสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2498 และมีการรวมตัวของชมรมที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ 47 ชมรม
ซึ่งมีกลไกเชื่อมการทำงานและไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทระหว่างชมรม บทบาทของสมาคมฯ จะเน้นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ รวมทั้งสนับสนุนงานสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงไคโร ในการช่วยดำเนินงานต่ออายุวีซ่าสำหรับนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร