พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 67 เวลา 12.30 น. ณ รัฐสภาสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (new capital)
นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อียิปต์ พร้อมด้วย นายอับดุลอายี สาแม็ง สส.ในฐานะกรรมการ
นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส สส.ในฐานะสมาชิก นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สส.ในฐานะสมาชิก และ
นายธนบดี จูทอง อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร พบปะหารือกับดร. นอห์รา อาลี (Ms. Nora Ali) สส. ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพ และหัวหน้าด้านการท่องเที่ยว และการบิน พร้อมคณะ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 70 ปี ระหว่างไทย-อียิปต์ การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาอียิปต์ ซึ่งการเดินทางเยือนของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อียิปต์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปี
การแสดงความขอบคุณต่อรัฐสภาอียิปต์ผ่านไปยังรัฐบาลอียิปต์และมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ที่ดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี การให้ความสำคัญต่อบทบาทของสมาชิกรัฐสภาสตรีของรัฐสภาไทยและรัฐสภาอียิปต์ การผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในเรื่องการท่องเที่ยว และการเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ – ไคโร สุดท้าย ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อียิปต์ ได้กล่าวเชิญประธานกลุ่มมิตรภาพฝ่ายอียิปต์ เดินทางเยือนประเทศไทย