พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้แทนทางการอินโดนีเซีย จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 9 นาย เข้าเยี่ยมคารวะ/หารือข้อราชการกับ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม / (หน่วยสนับสนุน: กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม, กลุ่มงานประชาสัมพันธ์, งานโสตฯ กองกลาง กระทรวงยุติธรรม)
หมายเหตุ – มีการสนทนาเป็น ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาอังกฤษ