พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภาว่า เมื่อเวลา 14.30น. ที่ผ่านมา นายมนตรี บุญจรัส กรรมการบริหารพรรคประชาชาติ ในฐานะ ผู้แทนพรรคประชาชาติ ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระองค์เดิม) มาประดิษฐาน ณ อาคารรัฐสภา โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี

โอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่อัญเชิญมาจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคลากรในสังกัดรัฐสภา ร่วมพิธี

#ประชาชนประชาชาติ