พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(1 มีนาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากห้องประชุม สำนักงานพรรคประชาชาติ กรุงเทพฯ ว่า เมื่อเวลา 09.00น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะประธานการประชุม และ นายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ, คณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคประชาชาติ และสมาชิกพรรคประชาชาติ ประชุมร่วมกัน ในวาระต่าง ๆ อาทิ การเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 1/2566 ที่จังหวัดนราธิวาส , การปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดสงขลา , การรายงานแผนติดตามและนิเทศก์การบริหารจัดการศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ปี 2566 , การวิเคราะห์สถานการณ์การเมือง รวมถึงการประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภาษีให้พรรคประชาชาติ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมออนไลน์กับคณะกรรมการบริหารพรรค และคณะทำงานของพรรคในชุดต่าง ๆ ควบคู่กันด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้พรรคประชาชาติ ยืนยันว่ามีผู้สมัคร ส.ส.ครบทั้ง 12 เขต ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ยังส่งผู้สมัครในจังหวัดต่าง ๆ นอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย โดยการสรรหาเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตย และมั่นใจว่าพรรคประชาชาติจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เพราะมีเสียงตอบรับจากประชาชนดีมากมาโดยตลอด ประกอบกับผลงานการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติในรัฐสภา ให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัจจุบัน พรรคประชาชาติเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว้างขวาง

#ประชาชนประชาชาติ