พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

สำหรับเช้าวันนี้ (15 มิ.ย. 67) จะเป็นการจัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาที่ดินทำกินในการกำหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป จังหวัดนราธิวาส” เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดย นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส นายกูเฮง ยาวอหะชัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังได้เชิญตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน หน่วยงานจังหวัดและส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน