พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566 บริเวณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจัน ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.เขต 3 จังหวัดปัตตานี พล.ต.ท.พัฒนวุฒิ อังคะนาวิน นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาชาติ และ คณะพรรคประชาชาติ ร่วมกิจกรรม ตาดีกาสัมพันธ์อำเภอยะรัง ครั้งที่ 24 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับที่ว่าการอำเภอ 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานี ชมรมตาดีกาจังหวัดปัตตานีและชมรม ตาดีกาอำเภอ 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานี ชมรมอีหม่าม หน่วยงานราชการ กำหนดจัดโครงการตาดี กาสัมพันธ์ระดับอำเภอ จังหวัดปัตตานี ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเด็กดี เด็กเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านการคิด การเขียน การอ่าน และทักษะการดำเนินชีวิตในประจำวันต่อไป

บรรยากาศภายในงานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน ว่า ดีใจที่ว่าทีรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรม หลายคนต่างกล่าวด้วยว่า ไม่คิดว่า จะมีว่าทีรัฐมนตรีมาให้ความสำคัญกับกิจกรรมของเด็กๆ นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี ยังได้ร่วมชิมนาซิดาแก ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้นำ อาทิ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายมามะ เจะเเต ประธานศูนย์ประสานงานตาดีกา(ปุสตากอ)อำเภอยะรังนายมามะ เจ๊ะแต ประธานชมรมตาดีกาอำเภอยะรัง นายแวหามะ กาโฮง ประธานชมรมอีหม่ามตำบลประจัน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนจากโรงเรียนตาดีกา รวมถึง ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

ในโอกาสนี้ พันตำรวจเอกทวี ได้กล่าวให้โอวาส ตอนหนึ่งที่น่าสนใจด้วยว่า ผมเคยพูดเสมอว่าตาดีกา คืออนาคต ที่แท้จริง ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรืออาจจะเป็นของประเทศก็ได้ ถ้าเราดูในประเทศอาเซียน หลายๆส่วนที่เป็นโอกาส คือ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพี่น้องมุสลิม การอยู่ร่วมกันสิ่งหนึ่งที่ประเทศอาเซียนจะได้โอกาสคือเราต้องลงทุนกับการศึกษา เราจะต้องใช้ความรู้ในการพัฒนา ตาดีกา คือจุดเริ่มต้น เขาบอกว่า การจะสร้างมนุษย์ หรือการลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนสุงสุด จะต้องมีการลงทุนกับเด็กเล็ก ตาดีกา คือส่วนหนึ่ง

นโยบายของพรรคเราได้กำหนดว่า จะสร้างคนเพื่อให้ประชาชนมาสร้างชาติ การสร้างคนก็คือการสร้างเด็ก สร้างครุ สิ่งหนึ่ง ที่เคยรับปากกับประชาชน ก็คือเราจะพยายามทำให้ ผุ้เป็นครู และครูตาดีกา ครูปอเนาะครุดรงเรียนเอกชนสอนศาสนา หรืออุตาส ได้รับค่าสตอบแทนเท่ากับครูโรงเรียนของรัฐ ไม่ควรจะมีความแตกต่างกัน ถ้าเราได้ลงทุนกับตาดีกา เราสร้างเริ่มต้นที่ตาดีกา จะสร้างความเจริญให้สังคมไทย ไม่ใช่น้อยในสามจังหวัดเพราะวันนี้เราไม่ได้อยู่ประเทศไทยประเทศหนึ่ง เราต้องเชื่อมกัน

ทางด้านอุสตาซ ผู้ร่วมกิจกรรม กล่าวว่า พวกเราดีใจมากที่ว่าทีรัฐมนตรีมาร่วมกิจกรรม ขอบคุณที่มีความคิดจะทำให้เงินเดือนครู ตาดีกา ปอเนาะและโรงเรียนเอกชน เท่ากับครูโรงเรียนรัฐ พวกเรามีความหวังว่า จะได้ว่าทีรัฐมนตรี มาแก้ปัญหาและยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

#ประชาชนประชาชาติ