พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(17 ตุลาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก กระทรวงยุติธรรม ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร้อยตำรวจเอก ภูมินทร์ พึ่งสุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อม พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ว่าที่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะอดีตอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมหารือด้วย ในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวมูโนะอย่างเร่งด่วน เตรียมประสานแนวทางการพักการชำระหนี้และหาสินเชื่อไม่มีดอกเบี้ย หลังประชาชนพบวิกฤตอย่างหนัก เร่งทุกภาคส่วนเข้าฟื้นฟูมูโนะให้กลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนใต้อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีการเร่งดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทันที และได้มีการช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 3 มาตรการหลักคือ 1. สำรวจความต้องการ สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะลูกค้าของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทราบว่ามีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงทั้งหมด 13 ราย และได้รับผลกระทบทางอ้อมที่อยู่ในพื้นที่จำนวน 30 ราย และธนาคารได้ออกมาตรการทันทีคือการบรรเทาลดภาระการชำระหนี้ให้กับลูกค้า และเร่งสำรวจความเสียหาย โดยธนาคารได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายประกันภัยในการคุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ 2. ได้หารือถึงการสร้างอาชีพในระยะเร่งด่วนให้กับประชาชนชาวมูโนะ ก่อนที่จะมีการสร้างบ้านหลังใหม่ ซึ่งตอนนี้ได้หารือถึงแนวทางการฟื้นฟูตลาดมูโนะให้เป็นตลาดชุมชนที่จะมีการจำหน่ายสินค้า ในราคาถูกตามวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่มูโนะดั้งเดิม เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มคนที่เดินทางมาให้กำลังใจและติดตามดูสถานการณ์ของพื้นที่หลังเผชิญความสูญเสียและความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีการลงพื้นที่ทำประชาคมและสำรวจความต้องการของชาวบ้าน เพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูที่ตรงตามความต้องการของชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว และ 3. การฟื้นฟูในระยะยาว ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมบริการทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ต้องการสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ หรือจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ตกแต่งภายในและภายนอกบ้าน ทางธนาคารฯพร้อมให้อำนวยความสะดวกด้านแหล่งเงินทุนทันที เพราะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคือธนาคารฯของพี่น้องในพื้นที่ เป็นกลไกของรัฐที่มีหน้าที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้าน และระยะยาวจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูมูโนะกลับคือสู่ประชาชนอีกครั้ง

#ประชาชนประชาชาติ