พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(18 กรกฎาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่รัฐสภา ภายหลังการประชุมวิป 3 ฝ่าย ว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมวิป 3 ฝ่าย ว่า ได้หารือถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในการเลือกนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (19 ก.ค.) จะเริ่มขึ้นในเวลา 09:30 น. เพื่อให้กระบวนการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 โดยเร็ว เพราะประเทศชาติรอนายกฯคนใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในบ้านเมือง

ทั้งนี้ที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายได้หารือ เรื่องกระบวนการว่า จะเป็นญัตติของ การประชุมรัฐสภาในข้อที่ 41 หรือไม่ โดย ข้อบังคับดังกล่าว กำหนดว่าญัตติที่ตกไปแล้วไม่สามารถนำมาเสนอใหม่ได้ ภายในสมัยประชุมเดียวกัน ยกเว้นสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ประธานรัฐสภาสามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้ แต่ก็มีอีกความเห็นหนึ่งมองว่า การเลือกนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ญัตติทั่วไป เพราะข้อบังคับของการเลือกนายกรัฐมนตรีแยกออกมาในหมวด 9 ตั้งแต่มาตรา 136 ถึง มาตรา 139 ก็ไม่ได้มีบังคับไว้ อีกครั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ก็ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ให้เสนอชื่อซ้ำ จึงไม่ควรใช้บังคับข้อที่ 41 เพราะไม่ใช่ญัตติทั่วไป แต่เรื่องดังกล่าวก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ต้องฟังเสียงสมาชิกรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ (19 ก.ค.) ก่อน อย่างไรก็ตามผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิปวันนี้ (18 ก.ค.) จะต้องไปทำความเข้าใจกับสมาชิกของตนเอง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการประชุมส่วนวันพรุ่งนี้ (19 กรกฎาคม 2566) จะต้องลงมติเรื่อง กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี รอบ2 จะสามารถเสนอรายชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าเป็นญัตติ หรือไม่ ? นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ประธาน จะชี้ขาดได้ ก็ต่อเมื่อได้ฟังการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะวินิจฉัย หรือจะให้สมาชิกลงมติก็ต้องดูสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ (19 กรกฎาคม 2566) ว่า จะใช้ข้อบังคับข้อที่ 41หรือไม่ หรือจะใช้ ข้อบังคับหมวด9 ดังนั้นก็คงต้องฟังการอธิปรายก่อน และเข้าใจว่า คงไม่ใช้เวลายืดเยื้อในการอภิปราย ซึ่งวางกรอบเวลาเอาไว้คร่าวๆไม่เกิน 2 ชั่วโมงเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าถึง การงดเว้นข้อบังคับจะเป็นหนึ่งในแนวทาง สำหรับการเลือกนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (19 กรกฎาคม 2566) หรือไม่ ? นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า “จะงดเว้นข้อบังคับได้ก็ต้องมีการเสนอเข้ามา ในที่ประชุมก่อน และที่ประชุมต้องมีมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง จึงจะงดเว้นได้ แต่ในที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายวันนี้ (18 กรกฎาคม 2566) ไม่มีใครพูดถึง เรื่องนี้เพราะถ้ามีการยกเว้นข้อบังคับก็ไม่รู้จะไปใช้ข้อบังคับตรงไหน เพราะการเดินหน้าเลือกนายกรัฐมนตรีมีไม่กี่ประเด็นเท่านั้น และประเด็นสำคัญ คือต้องมีการเลือกนายกให้ได้ จึงคิดว่าคงไม่มีใครเสนอให้ยกเว้นข้อบังคับ”เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า หาก สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นญัตติ จะสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯคนอื่นต่อได้เลยหรือไม่ ? นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า “ข้อบังคับไม่ได้ห้ามเอาไว้ครับ”