พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

วันนี้ (วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) เวลา 15.00น. ที่สำนักงาน พรรคประชาชาติ กรุงเทพฯ มีวาระการประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 13 /2566 โดยมี นายวรวีร์ มะกูดี รองหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่ หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานในการประชุม มีวาระการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 2 / 2566 ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา รวมทั้งการพิจารณา วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญ), การประชุมรัฐสภา และวาระการพิจารณาหารือ เรื่อง การเข้าร่วมรัฐบาล ตามข้อบังคับพรรค ข้อ 14 (1) และข้อ 88

#ประชาชนประชาชาติ