พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องโถงกลาง ชั้น B1 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติ ให้การต้อนรับคณะสมาชิกพรรคประชาชาติจากกรุงเทพมหานคร จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ จ.นนทบุรี จำนวน 400 คน นำโดย นายซูการ์โน มะทา สส.พรรคประชาชาติ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และเยี่ยมชมอาคารรัฐสภา พร้อมรับฟังโอวาทจากประธานสภาผู้แทนราษฎร
โอกาสนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้กล่าวให้โอวาท และเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตและการทำงานทางการเมืองที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ได้อธิบายถึงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ และการทำงานในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของอำนาจอธิปไตยตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ที่ต้องปฏิบัติภารกิจให้สมเกียรติและศักดิ์ศรีตามที่ได้รับมอบอำนาจจากประชาชน รวมถึงภารกิจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถช่วยผลักดันนโยบายของรัฐบาลได้อีกทางหนึ่ง