พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“ต้อนรับวันฮารีรายออิดิลฟิตรี” ครบรอบ 47 ปี ณ ชุมชนบ้านกุนุงจอนอง อ.เบตง จ.ยะลาและได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันฮารีรายออิดิลฟิตรี ณ บ้านบือแนซีแน ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมเยี่ยมชม“Pintu gerbang” ที่มีความสวยงามและได้รับรางวัลจากการประกวด
ขอชื่นชมความร่วมไม่ร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทำให้มีกิจกรรมดีๆแชะสื่องให้เห็นถึงความหนึ่งของคนในชุมชน