พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม


(23 ธันวาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาที่ห้องประชุมมิ่งเมือง อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ภายในศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อตรวจเยี่ยม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านและยุติธรรมจังหวัดน่าน โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ รวมทั้งข้าราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ อาทิ ทัณฑสถาน เรือนจำ สถานพินิจฯ กรมบังคับคดี ฯลฯ ร่วมกันให้การต้อนรับ


พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และรับฟังบรรยายสรุปการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ก่อนจะมอบนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติงาน แก่หน่วยงานต่าง ๆ


ในโอกาสนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านและยุติธรรมจังหวัดน่าน ในการแก้ปัญหายาเสพติด


รวมถึง การบำบัดผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดในการดูแลของกรมคุมประพฤติ ควรนำส่งเข้าบำบัดยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรง เช่น สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์ แทนการจัดฝึกอบรมกิจกรรมโครงการระยะสั้นเอง และผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ ให้ทาง ป.ป.ส. ร่วมพิจารณาการบำบัดรักษาในลักษณะเป็นการทำงานเชื่อมโยงกันกับกรมคุมประพฤติ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั้งหมดด้วย

“บุคลากรกระทรวงยุติธรรม อย่าเป็นเครื่องมือของกฎหมาย แต่ให้ใช้กฏหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกคนมารวมกันสร้างสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

#ประชาชนประชาชาติ